top of page
Kind met een Bear

Geliefd

opvoedondersteuning & speltherapie

meisje met beer bewerkt[17473].jpg

Geliefd

opvoedondersteuning & speltherapie

Opvoedondersteuning

Bij opvoedondersteuning zal er samen met opvoeders op een respectvolle wijze op zoek worden gegaan naar een manier van opvoeden die bij hen past. Tegelijkertijd proberen we te achterhalen wat er schuilgaat achter het gedrag van hun kind. Op die manier kunnen we het opvoeden niet alleen passend maken bij de opvoeders maar ook bij het kind. Zodat zowel de opvoeders als het kind zich waardevol en  geliefd voelen. 

Redenen

Het is soms lastig om achter het gedrag te kijken wanneer men zelf zo nauw betrokken is. Samen zoeken naar de achterliggende reden van het gedrag en alternatieven aanbieden, kunnen dan helpend zijn. Ook als het gaat om opvoedvragen rondom slapen, voeding en zindelijkheid kan opvoedondersteuning helpend zijn. 

 

Werkwijze

Door middel van het contactformulier, een mail of telefonisch contact, kunt u vrijblijvend informatie opvragen en/of uw gezin aanmelden. Na aanmelding ontvangt u een vragenlijst en volgt een intakegesprek. Er zal een inschatting gemaakt worden, over het aantal contactmomenten die naar verwachting nodig zijn om het gedrag van uw kind te begrijpen en - indien er sprake van veelvuldig negatief gedrag is- om te buigen naar (vaker) wenselijk gedrag. In overleg wordt besloten óf en wanneer er opnieuw contact wenselijk is. De gesprekken vinden plaats bij praktijk Geliefd. 

Mijn christelijke identiteit beïnvloedt (onbewust) mijn opvattingen en handelen. Wanneer dit wenselijk is, kan er tijdens opvoedondersteuning ruimte gegeven worden aan het christelijk geloof, door stil te staan bij vragen of zienswijzen met betrekking tot de problematiek.

Tarief

Oudergesprek (45 minuten)

Telefonisch contact (20 minuten)

Mochten er financiële belemmeringen zijn, schroom niet om contact op te nemen, zodat er gekeken kan worden naar een eventuele oplossing. 

€ 55,00

€ 25,00

bottom of page