top of page
Kind met een Bear

Geliefd

opvoedondersteuning & speltherapie

meisje met beer bewerkt[17473].jpg

Geliefd

opvoedondersteuning & speltherapie

Speltherapie

Speltherapie is een therapievorm die spel als (communicatie)middel gebruikt. Aangezien het voor kinderen lastig kan zijn om woorden te geven aan gevoelens en ervaringen, is dit een mooie therapievorm voor hen. Maar ook voor jongeren en volwassenen die ervaringsgericht aan de slag willen of moeite hebben met het verwoorden, kan speltherapie helpend zijn. Door spel wordt zichtbaar wat belangrijk is of hoe gebeurtenissen zijn ervaren. 

 

Redenen

De redenen waarvoor speltherapie ingezet kan worden, zijn heel uiteenlopend. In sommige gevallen is er sprake van trauma door (een vermoeden van) mishandeling of misbruik. Gebeurtenissen zoals een scheiding of pesten. Maar het kan ook zijn dat er rouw is gekomen door het overlijden van een familielid, vriend(in) of door het verlies van gezondheid. Bij onbegrepen gedrag, zoals woede-uitbarstingen, neerslachtigheid of agressie, kan speltherapie helpend zijn. Angst, weinig zelfvertrouwen of faalangst zijn ook redenen om naar de spelkamer te komen. 

Werkwijze

Na aanmelding door middel van het contactformulier, een email of telefonisch contact, ontvang u een vragenlijst.  Dit zal tijdens het intakegesprek besproken worden. Daarna zal de speltherapie starten, welke iedere week op een vast moment plaatsvindt. De speltherapie bestaat uit verschillende fases: de observatiefase, de middenfase en de afsluitende fase. De observatiefase bestaat uit een aantal sessies waarbij de hulpvraag wordt verduidelijkt door middel van spelopdrachten en observaties. De middenfase is de therapiefase, waarbij er ruimte is om te verwerken, te ontdekken, te experimenteren en te groeien binnen de spelkamer. In de afsluitende fase zal de relatie tussen cliënt en therapeut worden afgerond en zal geoefend worden om het geleerde vanuit de veiligheid van de spelkamer toe te passen in het dagelijks leven. Het aantal spelsessies kan per hulpvraag verschillen, gemiddeld zullen er ongeveer 20 spelsessies nodig zijn. Om de vier á vijf spelsessies vindt er een oudergesprek plaats, wanneer het gaat om speltherapie aan kinderen en jongeren. Bij speltherapie aan volwassenen, zal gekozen kunnen worden voor een gesprek met partner en/of gezin. Deze gesprekken zijn erop gericht om te informeren en af te stemmen. 

Mijn christelijke identiteit beïnvloedt (onbewust) mijn opvattingen en handelen. Wanneer dit wenselijk is, kan er tijdens speltherapie en/of oudergesprekken ruimte gegeven worden aan het christelijk geloof, door stil te staan bij vragen of zienswijzen met betrekking tot de problematiek.

Tarief

Spelsessie (45 minuten)

Oudergesprek (45 á 60 minuten)

Intakeverslag, behandelplan en eindevaluatie

Er is geen contract met de gemeente Woerden. Mogelijk is er een gedeeltelijke vergoeding vanuit de aanvullende verzekering bij de zorgverzekeraar. Hiervoor dient u zelf contact op te nemen met de verzekeraar. 

Mochten er financiële belemmeringen zijn, schroom niet om contact op te nemen, zodat er gekeken kan worden naar een eventuele oplossing. 

€ 68,00

€ 68,00

€ 68,00

DSC_3484.jpg
DSC_3451.jpg
DSC_3373.jpg
bottom of page