top of page

Geliefd

opvoedondersteuning & speltherapie

meisje met beer bewerkt[17473].jpg

Geliefd

opvoedondersteuning & speltherapie

Praktijk Geliefd

Vanuit de wens dat ieder kind zich geliefd voelt, biedt Praktijk Geliefd speltherapie & opvoedondersteuning. Daarnaast biedt Praktijk Geliefd geloofsboxen om gezinnen te ondersteunen in de geloofsopvoeding.

Speltherapie is een therapievorm die spel als communicatiemiddel heeft. Aangezien het voor kinderen lastig kan zijn om woorden te geven aan gevoelens en ervaringen, is dit een mooie therapievorm voor hen. Maar ook voor jongeren en volwassenen die ervaringsgericht aan de slag willen of moeite hebben met het verwoorden, kan speltherapie helpend zijn. Speltherapie bestaat uit wekelijkse sessies met de cliënt en daarnaast om de vier á vijf sessies een oudergesprek, wanneer het gaat om speltherapie aan kinderen en jongeren. Bij speltherapie aan volwassenen, zal gekozen kunnen worden voor een gesprek met partner en/of gezin. Deze gesprekken zijn erop gericht om te informeren en af te stemmen. 

Bij opvoedondersteuning delen ouders of verzorgers hun zorgen en vragen met betrekking tot de opvoeding van hun kind. Samen zal er gezocht worden naar een manier van opvoeden welke passend is voor de ouders en tegelijkertijd aansluit op de behoeften van het kind. In overleg zullen de contactmomenten worden bepaald. 

De geloofsopvoeding door ouders zal ondersteund kunnen worden door blogs en geloofsboxen van praktijk Geliefd. In de geloofsbox zitten materialen voor een kijktafel, een Bijbeltekst om te memoriseren en vier uitgewerkte activiteiten (incl. benodigdheden) rondom een Bijbels thema. Maandelijks zal er een nieuwe geloofsbox worden toegevoegd. 

Vanaf mei 2024 biedt Praktijk Geliefd weerbaarheidstrainingen. In kleine groepen (6-10 kinderen) zal er geoefend worden met fysiek, mentaal en sociaal sterker worden. Als onderdeel van de weerbaarheidstraining is er een ouderavond waarin ouders worden toegerust om de weerbaarheid van hun kind(eren) te ondersteunen en verder te versterken.

bottom of page